Είστε εδώ:

Αρχική | Φορέας Πιστοποίησης | Διαπίστευση

Διαπίστευση

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) σύμφωνα με τα παρακάτω συστήματα/πρότυπα:

 

  • ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020, Αριθμός Πιστοποιητικού 269-3
  •  

  • ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021, Αριθμός Πιστοποιητικού 12-3

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του Ε.ΣΥ.Δ. www.esyd.gr και στους παρακάτω πίνακες διαπίστευσης.

Generic-fileΔιαπίστευση

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ: