Είστε εδώ:

Αρχική | Φορέας Πιστοποίησης

Φορέας Πιστοποίησης

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. εισήλθε δυναμικά στις αρχές του 1993 στον ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κλάδο της Πιστοποίησης, διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) ως προς το European Standard ISO/IEC 17021, πλήρως ανεξάρτητη και με μόνιμο στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

 

Ως Φορέας Πιστοποίησης εκδίδει πιστοποιητικά που διακρίνονται για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους σε ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών κλάδων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:

 


ISO 9001:2008 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας


ISO 22000:2005 – Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων


ISO 14001:2004 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης


AGRO 2.1 & AGRO 2.2 – Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Γεωργική Παραγωγή


ΕΛΟΤ 1801:2008 & OHSAS 18001:2008 – Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία


ΕΛΟΤ 1429:2008 – Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα


Κανονισμός 1221:2009 (EMAS) – Συστήματα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου

 

 

Η πολύχρονη εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., σε συνδυασμό με το πλούσιο δίκτυο ειδικευμένων συνεργατών και το ευρύ φάσμα διαπιστευμένων δραστηριοτήτων σε όλα τα ανωτέρω πρότυπα είναι τα στοιχεία που μας δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

 

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ: