Είστε εδώ:

Αρχική | Φορέας Πιστοποίησης | Υπηρεσίες

Πιστοποιήσεις Συστημάτων

ISO 9001:2008

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σε μια επιχείρηση ενισχύει την ικανότητά της να παρέχει προϊόν/υπηρεσία που ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της και το οποίο συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

----------------------------------------------------------------------------------------

ISO 22000:2005 – HACCP – CODEX


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Η υγιεινή των τροφίμων και των ποτών αποτελεί ένα πολύ επίκαιρο θέμα αφού επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής. Ειδικά μετά τις πρόσφατες διατροφικές κρίσεις (διοξίνες, σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, κ.α.) η ανάγκη εγκατάστασης ενός συστήματος HACCP από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον διατροφικό τομέα είναι πλέον επιτακτική.

----------------------------------------------------------------------------------------

ISO 14001:2004 – EMAS


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Το ISO 14001 αποτελεί το πλέον διαδεδομένο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης και είναι εφαρμόσιμο σε όλους τους τύπους και μεγέθη των επιχειρήσεων και προσαρμόσιμο σε διαφορετικές γεωγραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες.

----------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΟΤ 1801:2008 – OHSAS 18001:2007


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία καθιστά ικανή κάποια επιχείρηση να ελέγχει την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοσή της.

----------------------------------------------------------------------------------------

AGRO 2-1 & 2-2


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

Τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή συμβάλλουν στην ισόρροπη μέριμνα για το περιβάλλον και στην ποιότητα των προϊόντων. Προσφέρουν ταυτότητα στα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα, απαλλάσοντάς τα από υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, συμβάλλοντας έτσι στην ασφαλέστερη κατανάλωσή τους.

 

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ: