Είστε εδώ:

Αρχική | Επιθεωρήσεις | Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Επιθεωρήσεων Φορτίων

Επιθεώρηση και Επίβλεψη των διαδικασιών φόρτωσης / εκφόρτωσης σε:

 

  • Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
  • Τρόφιμα (π.χ. σιτηρά, αλεύρι, βρώσιμο ελαιόλαδο, αγροτικά προϊόντα κτλ.)
  • Κάρβουνο και γαιάνθρακας, ορυκτά μεταλλεύματα, λιπάσματα και γενικώς ξηρά προϊόντα
  • Αργό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα, LPG/LNG, πετροχημικά και λιπαντικά
  • Μάρμαρο (ακατέργαστο και επεξεργασμένο)
  • Απορρίμματα

 

Επιθεώρηση Εκτοπίσματος του Πλοίου με βάση τα βυθίσματά του – Καταλληλότητα και Καθαριότητα του Πλοίου

 

Επιθεώρηση Προ-φόρτωσης (κατάσταση φορτίου και συσκευασίας αυτού) – Πλάνο Φόρτωσης


Δειγματοληψία και Έλεγχος – Παρουσία κατά την Ποιοτική Ανάλυση


Μετρήσεις Καυσίμων Πλοίου πριν την έναρξη και με το πέρας της ναύλωσης – Επιθεώρηση Καυσίμων Πλοίου


Επίβλεψη Μεταφορών Φορτίων


Απομέτρηση Ποσότητας στις Δεξαμενές Πλοίου και Ξηράς


  • Μέτρηση Δεξαμενών Ξηράς
  • Πλήρης Επιθεώρηση Συστημάτων Φόρτωσης Ξηράς

 

Ογκομέτρηση Δεξαμενών Ξηράς


Επιθεώρηση Ζημιών – Αποτίμηση Ζημιών – Χειρισμός Ασφαλιστικών Αιτημάτων

 

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ: