Προφίλ

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1983 και είναι η πρώτη αμιγώς Ελληνική εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένων, ανεξάρτητων επιθεωρητών φορτίων. Η Εταιρεία προχώρησε το 1993 στην επέκταση των δραστηριοτήτων της με τη δημιουργία φορέα πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς.

Νέα / Γεγονότα

 • ΠΑΡ 26 ΜΑΙ 2017

  Αγαπητοί Συνεργάτες, παρακαλώ βρείτε συνημμένη ενημέρωση σχετικά με την μετάβαση στην αναθεωρημένη έκδοση

  περισσότερα
Δείτε όλα τα νέα

Τομέας Επιθεώρησης Φορτίων

 

 • Επιθεώρηση και Επίβλεψη φορτοεκφορτώσεων πετρελαϊκών προϊόντων και ξηρών φορτίων.
 • Επιθεώρηση και Αποτίμηση Ζημιών, χειρισμός Ασφαλιστικών Αιτημάτων.
 • Δειγματοληψία και Έλεγχος.

Τομέας Πιστοποίησης Συστημάτων

 

 • Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, AGRO 2.1 & AGRO 2.2, ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1429, EMAS 1221.

Τομέας Βελτίωσης Φορτίων

 

 • Βελτίωση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών πετρελαϊκών προϊόντων.
 • Προμήθεια και διανομή χημικών προσθέτων και βελτιωτικών ροής.

Τομέας Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων

 

 • Έλεγχοι Κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά βάσει του Νόμου 4276/2014 και του σχετικού Νομοθετικού Πλαισίου.

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ: